Uitnodiging algemene ledenvergadering 9 oktober


Hierbij wordt u, namens het bestuur van de RKSV Bornerbroek, uitgenodigd voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op maandag 9 oktober om 20.30 uur, in de kantine van ons sportcomplex.

AGENDA:

1. Opening en mededelingen door de voorzitter

2.*) Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering d.d. 19 september 2016

3. Binnengekomen/uitgaande stukken

4.*) Jaarverslagen algemeen, handbal en voetbal

5.*) Financieel jaarverslag van het seizoen 2016/2017

6.*) Verslag van de kascommissie

7.*) Begroting seizoen 2017/2018

8 Reguliere contributieverhoging.

9. Bestuursbeleid 2017/2018

10. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Nicole Stoker (secretaris). Kandidaat voor deze vacature is Marloes Pierik.

11. Benoeming nieuwe kascommissie.

12. Voorstellen door de leden ingediend.

13. Uitreiking “Frans Pouwels”-beker en RKSV-prestatiebeker

14. Rondvraag

15. Sluiting

Tijdens deze algemene ledenvergadering zijn de statuten en het huishoudelijk reglement voor de RKSV Bornerbroek van toepassing.

Namens het bestuur RKSV Bornerbroek.


*) = De stukken voor deze agendapunten liggen op 9 oktober 2017 vanaf 20.00 uur ter inzage in de bestuurskamer.

Uitgelicht

Sponsoren

Shop

Volg RKSV Bornerbroek

@RKSVBornerbroek
Reminder! Kom vanavond naar algemene ledenvergadering, start 20:30 uur in de kantine ✌️ fb.me/yVtvC2cJ
Bekijk Tweet

@RKSVBornerbroek
Erg blij zijn wij met de vernieuwde ingang van de kantine en de nieuwe kunststof kozijnen rondom het gebouw.... fb.me/ulVrMVwY
Bekijk Tweet

Sponsoren