Contributie


Contributiebedragen: per 2017-2018:


- Senioren: € 230,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)

- Senioren 35+ | Recreanten: 115,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)

- JO19 | A-jeugd: € 184,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)

- JO17 | B-jeugd: € 153,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)

- JO15 | C-jeugd: € 125,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)

- JO7 t/m JO13 | F t/m E-jeugd: € 110,- (+ € 10,- kunstgras + € 12,5,- kledingfonds)

- Trainende leden:
* Beperkt spelende / Trainende leden betalen de helft van de reguliere contributie + €10,- kunstgras.
* Beperkt spelende / Trainende leden betalen geen bijdrage voor het kledingfonds.

- Steunende leden: € 25,-

  • De contributiebedragen worden in 4 termijnen (oktober, december, februari, april) middels een automatische incasso van uw rekening geïncasseerd.
  • Contributie die niet kan worden geïncasseerd wordt met terugwerkende kracht gefactureerd.
  • De contributie wordt jaarlijks verhoogd met de door het CBS vastgestelde prijscompensatie (inflatiecorrectie).
  • Elk lid is verplicht de contributie, die vastgesteld wordt op de jaarvergadering, te betalen binnen de daarvoor gestelde termijnen. Bij niet betalen neemt het bestuur maatregelen.
  • Omdat de vereniging voor ieder lid doorlopende kosten heeft (verzekering + afdracht KNVB/NHV) wordt bij het beëindigen van het lidmaatschap nog 1 termijn contributie geïnd.
  • Boetes opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB worden automatisch van uw rekening geïncasseerd, Ook de eventuele administratiekosten worden de speler in rekening gebracht.

Uitgelicht

Sponsoren

Shop

Volg RKSV Bornerbroek

@RKSVBornerbroek
Op 22 juni as vindt het jaarlijkse Pro-7 Toernooi plaats! facebook.com/story.php?stor…
Bekijk Tweet

@RKSVBornerbroek
Geef je op voor het Summer Football Event van RKSV! facebook.com/rksvbornerbroe…
Bekijk Tweet

Sponsoren